Duyệt bởi
Author: Trung Tín Vũ

Bó Hoa Thiêng Mùa Chay

Bó Hoa Thiêng Mùa Chay

Kính thưa cha Tuyên Uý, quý Phụ Huynh và các trưởng thân mến, Chúng con hy vọng quý phụ huynh được mạnh khỏe. Ngày mai thứ tư 6 tháng 3, Đoàn Kitô Vua cùng Giáo Hội sẽ bước vào mùa chay. ” Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần. “ Như mỗi năm, các trưởng đã chuẩn bị một bó hoa thiêng cho các em. Vì năm nay không có sinh hoạt tới…

Đọc Thêm Đọc Thêm