Mùa Chay với giáo phận Paris #2

Mùa Chay với giáo phận Paris #2

Để tiếp tục Mùa Chay với giáo phận Paris #1, Đoàn Thiếu  Nhi Thánh Thể chúng con cũng thuộc về giáo phận Paris, nên chúng con sẽ cho quý phụ huynh và anh chị em biết những gì Đoàn chúng con làm nhân dịp Mùa Chay này.

“10 – Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,
Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.” – 10 Điều tâm niệm thiếu nhi

Mục đích Bó Hoa Thiêng là giúp các em Thiếu Nhi xét mình và đang lên tất cả cho Thiên Chúa. Để chuẩn bị tâm hồn cho tuần Thánh, việc đó càng quan trọng hơn nữa trong Mùa Chay này. Vì thé, chúng con muốn thêm một tầm tự nhiên cho nhưng cậu nguyện mà các em làm hàng ngày để giúp các em sống trọn vẹn giai đoạn chuẩn bị này.


ẤU NHI

Trong mùa chay này, chúng con muốn cho các Em cố gắng dành thời gian cho Chúa. Cho các Em quên tất cả những chuyện ở ngoài và chỉ hướng về một người thôi : Chúa Giêsu.

Một phương pháp đơn sơ là Cầu Nguyện. Nhưng chúng con thấy là cho các Em Ấu Nhi, cầu nguyện có thể trở nên một cong việc rất khó khăn. Vạy, chúng con muốn dẫn và giúp các Em trong việc đó, qua một Trò chơi với chủ đề sâu đay : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Phúc Âm Thánh Luca 11-1). Qua trò chơi này, các Em có thể hiểu biết là : một cách đơn sợ để cầu nguyện là độc Kinh Lạy Cha.

Sau đó, chúng con muốn cho các Em biết một cách đơn sơ khác để cầu nguyện. Cách đó là cầu nguyện qua bài hát. Vì “hát cho Chúa là cầu nguyện hai lờn”. Vạy, chúng con sẽ tổ chức giờ cầu nguyên qua bài hát.


THIẾU NHI

Cho BHT MC của ngành TN, mỗi em có vài hạt, và hảy chăm sóc hạt mình trong bốn tuần. Mỗi tuần mình sẽ hỏi các em hạt đó sao rồi, và mỗi em được chụp hình cho sao khi MC sông, mình được làm một diaporama. Hạt đó thể hiện niềm tin của các em : các em phải tưới cho hạt mình lớn lên như Đức Tin của mình.

Và, trước giờ SH, mình sẽ làm một giờ cầu nguyện nhỏ và mỗi đội sẽ đọc lời nguyện đã làm trước.


NGHĨA SĨ

Các Em Nghĩa Sĩ đã học một khóa về Mùa Chay và đã nhớ một điêu là : Mùa Chay là việc chuẩn bị của các tín hữu qua lời cầu nguyện, sám hối, ăn năn tội lỗi, thực hành bác ái từ thiện, chuộc tội và từ bỏ chính mình. Các Anh Chị Huynh trưởng đang soạn một Bo Hoa Thiêng làm chung. Trong tuần khi các Em cầu nguyện, làm việc tông đồ : giúp Ba Mẹ, giúp bạn bè, lo việc nhà, hy sinh thời giờ cho Chúa … thì các Em có thể viết trên giấy. Những tờ giấy ấy sẽ được treo lên những cành cây và sẽ trở thành một bó Hoa Thiêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.