Duyệt bởi
Tag: SMPS

Sa Mạc Phục Sinh 2016

Sa Mạc Phục Sinh 2016

[Lire en français] Kính thưa quý phụ huynh, Với sự đồng ý của Cha Tuyến Úy, Đoàn Kitô Vua xin thông báo cùng quý phụ huynh, Sa Mạc Phục Sinh 2016 sẽ được tổ chức tại JAMBVILLE cho các em trong Đoàn (từ 8 tuổi trở lên). Sau đây là những chi tiết cần biết :

Sa Mạc Phục Sinh 2015

Sa Mạc Phục Sinh 2015

Kính thưa quý phụ huynh, Với sự đồng ý của Cha Tuyến uý, Đoàn Kitô Vua xin thông báo cùng quý phụ huynh, Sa Mạc Phục Sinh 2015 sẽ được tổ chức tại JAMBVILLE cho các em trong Đoàn (từ 8 tuổi trở lên). Sau đây là những chi tiết cần biết : Chers parents, Avec l’accord du père aumônier, la troupe Christ-Roi vous informe que le camp de Pâques 2015 se déroulera à Jambville, et sont invités à y…

Đọc Thêm Đọc Thêm