10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu. Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm. Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh. Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ. Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà. Thiếu Nhi đằm thắm nết na, nói năng hành động … Đọc tiếp 10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi