Trại Sa Mạc Phục Sinh và Trại hè việt ngữ Solesmes 2020

Trại Sa Mạc Phục Sinh và Trại hè việt ngữ Solesmes 2020

/!\ THAY ĐỔI Sa Mạc Phục Sinh /!\

Vì lý do hậu cần, trại Phục sinh 2020 sẽ tổ chức ở Jambville chứ không phải ở Villebon. Xin quý phụ huynh thông cảm.

Phiếu ghi danh cho trại Sa Mạc Phục Sinh 2020

Cho SMPS, các em có thể ghi danh với các Ngành Trưởng/Ngành Phó.


Phiếu ghi danh cho trại hè việt ngữ Solesmes 2020

Cho Solesmes, Ban điều hành sẽ bắt đầu nhận những phiếu ghi danh vào ngày TB 7/03/2020, lúc 15 giờ. Trước đó, bđh sẽ không nhận những phiếu ghi danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.