Contact

Contact

Contacter l’équipe dirigeante : dkv.paris@gmail.com

Chiên Con (foulard rose) : trưởng Minh Thế (06.11.27.36.18) / trưởng Ngọc Bích (07.61.24.23.40)

Ấu Nhi (foulard vert) : trưởng Vũ Hào (06.74.67.90.04) / trưởng Quốc Hùng (06.20.89.76.54)

Thiếu Nhi (foulard bleu) : trưởng Bảo Duy (06.23.71.18.08) / trưởng Tường Vi (06.43.70.52.15)

Nghĩa Sĩ (foulard jaune) : trưởng Hoài Linh (06.17.99.06.59) / trưởng Vũ Kim (06.98.99.87.94)

Hiệp Sĩ (foulard marron) : trưởng Thành Nhân (06.77.58.96.27) / trưởng Anh Toàn (06.26.43.26.77) 

_______________

Giáo xứ Việt Nam Paris : 38 Rue des Épinettes – 75017 Paris (Entrée: 2 Villa des Épinettes)