Archives de
Catégorie : Actualités

Thông tin sinh hoạt tháng 6 và đại hội

Thông tin sinh hoạt tháng 6 và đại hội

Kính thưa quý Gia Đình Thiếu Nhi đoàn Kitô Vua Paris, Con hy vọng quý Gia Đình vẫn mạnh khỏe.Con xin gửi đến quý Gia Đình đính kèm email này:- Lá thư thông báo những sinh hoạt của đoàn cho tháng 6  – Phiếu ghi danh cho đại hội mừng 35 năm thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp- Xin nhắc đến quý Gia Đình có thể ghi danh cho ĐỐ VUI 35 năm !…

Lire la suite Lire la suite

Adoration du Saint-Sacrement – 27.03.2021 14h

Adoration du Saint-Sacrement – 27.03.2021 14h

« Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? » Mc 14,27 Chers frères et sœurs,Le Samedi 27 mars 2021 à 14h, les jeunes du ngành HS animent et participent à une adoration du Saint-Sacrement. Pour des raisons sanitaires, nous vous invitons à participer à l’adoration en distanciel (via la chaîne youtube dkvparis) afin de prier avec tous les jeunes HS.En union de prière avec chacun d’entre vous en Christ.