Bài Ca Đêm Lửa Thiêng

Bài Ca Đêm Lửa Thiêng

Gọi Lửa

Lủa Thiêng ơi hãy đền bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

Chào Lửa

Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.

Cầm tay nhau quay vòng bên lửa mới. Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái. Đón ánh lửa thiêng, đây đoàn ta chung lời ca bên lửa bập bùng.

Bập bập bùng lửa thiêng reo vui, nhạc trầm trầm hòa ca chơi vơi, lửa rực sáng chiếu đêm âm u, anh em ơi ta cùng nhau lên tiếng ca rằng : (vỗ tay 3 cái).

Lửa linh thiêng soi màng đêm u tối. Lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh lẽo. Lửa thieenh muôn đời, ta cùng vui đem lửa thiêng soi lòng moik người. Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.

Mang Lửa về tim

Màn đêm buông rơi theo ánh lửa dần tàn. Tình em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng.

Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương ta nguyện đem Lửa Thiêng rải rắc khắp chốn. Mong mai sau ngọn Lửa Thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.