Cuộc viếng thăm mục vục của tổng giáo phận Paris

Cuộc viếng thăm mục vục của tổng giáo phận Paris

Đức Cha Thibault Verny, Giám mục phụ tá Paris, đại diện toà giáo phận tổng Giám Mục TGP Paris, cùng với ĐÔ. Xavier Rambaud, đại diện giám mục đặc trách ngoại kiều vùng Paris và Cha Emmanuel VEGNANT, Chánh xứ Giáo Xứ St Josept Epinettes sẽ đến thăm mục vục Giáo xứ chúng ta ngày thứ bảy 23/09/2017.

Các Ngài sẽ dâng Thánh lễ tại GX lúc 18g.

Sau Thánh Lễ sẽ có một cuộc nói chuyện và trao đổi, đối thoại với Cộng đoàn,

Xin kính mời tất cả quí cộng đoà,n ông bà, anh chị em, đến tham dự đông đảo, lắng nghe và trao đổi để biết rõ hơn về hướng đi mục vụ sắp tới của Giáo Xứ chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.