Archives de
Catégorie : Tờ Tin Tức

Kinh tâm nguyện hướng về 35 năm thành lập PT/TNTT/VN tại Pháp + Tuần Cửu Nhật Xin Thiên Chúa Cứu Chữa Nhân Loại

Kinh tâm nguyện hướng về 35 năm thành lập PT/TNTT/VN tại Pháp + Tuần Cửu Nhật Xin Thiên Chúa Cứu Chữa Nhân Loại

Kính thưa quý Gia Đình Thiếu Nhi đoàn Kitô Vua Paris,Con hy vọng tất cả mọi người đều mạnh khỏe. 1. Kinh tâm nguyện hướng về 35 năm : Như cha Tuyên Uý đã công bố TB 21/11 vừa qua trong thánh Lễ Quan Thầy Đoàn : năm nay chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp.Để hướng về sự kiện này, cha TU mời chúng ta đọc…

Lire la suite Lire la suite