Họp mặt giới trẻ toàn Pháp 2017

Họp mặt giới trẻ toàn Pháp 2017

HỌP MẶT GIỚI TRẺ TOÀN PHÁP từ ngày T4, 25.05.2017 đến ngày CN 28.05.2017.

Mời các bạn đến thăm gia 4 ngày thật vui, 3 năm mới có một lần !
Đây là tờ thông tin và ghi danh, xin mời mọi người đăng ký trước ngày 04.05.2017.

Tờ Thông Tin và Ghi Danh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.