Nhập học niên khóa 2015-2016

Nhập học niên khóa 2015-2016

[Lire en français]

Kính thưa quý phụ huynh,

Đoàn Kitô Vua xin trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh về niên khóa 2015-2016 :

1- Ngày ghi danh và nhập học : sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Việt Nam thứ bảy 12-09-2015 từ 14g00 đến 17g00.
Các em sẽ bắt đầu học từ 15g00.

2- Niên liễm : 45 euros cho mỗi gia đình.
Ngân phiếu xin ghi « à l’ordre de la Mission Catholique Vietnamienne ».

3- Đồng phục : sẽ được bán tại Giáo Xứ các chiều thứ bảy trong tháng 9, và mỗi thứ bảy đầu tháng.

4- Giấy bảo hiểm : xin quý phụ huynh mang theo giấy bảo hiểm cho mỗi em
(papier d’assurance pour les activités extra-scolaires)

5- Trung Thu Thiếu Nhi : sẽ được tổ chức vào ngày 26-09-2015.
Chi phí cho mỗi em là 4 euros, xin đóng vào ngày ghi danh nhập học.

6- Ngày họp các phụ huynh : sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 19-09-2015, lúc 15g30 trong phòng ăn, với Ban Điều Hành để giới thiệu Đoàn Thiếu Nhi, những sinh hoạt và chương trình

Ước mong gặp lại quý phụ huynh và các em thiếu nhi vào ngày nhập học.
Cầu chúc quý vị và gia đình luôn bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lưu ý :
Xin quý phụ huynh in sẵn và điền phiếu ghi danh trước khi đến Giáo Xứ Việt Nam Paris vào ngày nhập học để ghi danh nhanh hơn. Nếu không được, quý phụ huynh sẽ điền phiếu ghi danh tại Giáo Xứ.

Linh mục Tuyên uý,
Giuse Đinh Đồng Thượng Sách

Đoàn trưởng,
Maria-Têrêxa Souppaya Sylvie

Xin mời quý Phụ Hyunh đọc qua Nội Quy Sinh Hoạt của TNTT Đoàn Kitô Vua.

02_bulletin_incriptions_2015.pdf01_nhap_hoc_ghi_danh_2015.pdf

02_bulletin_incriptions_2015.pdf02__phieu_ghi_danh_2015.pdf

Bình luận đã bị đóng.