Lịch trình sinh hoạt

Lịch trình sinh hoạt

29/01/2022
 • 29/01/22
  [TNTT] Nghỉ

  15:00 - 19:00

30/01/2022
 • 30/01/22
  Tết thân hữu Giáo Xứ

  00:00 - 23:59

01/02/2022
 • 01/02/22
  Tết Nhâm Dần

  00:00 - 23:59

Les commentaires sont clos.