Lễ Cầu Cho Cha Mẹ

Lễ Cầu Cho Cha Mẹ

Voici les vidéos des chants du Lễ Cầu Cho Cha Mẹ des Em Dự bị AN, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ et des Anh Chị Huynh Trưởng.

Những bài hát các Em Dự bị AN, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ và Anh Chị Huynh Trưởng tặng cho Bà Mẹ vào thánh Lễ Cầu Cho Cha Mẹ.

Voici des photos du Lễ Cầu Cho Cha Mẹ – Những hình ảnh ngày Lễ Cầu Cho Cha Mẹ:
Lễ Cầu Cho Cha Mẹ hình ảnh

Les commentaires sont clos.