Archives de
Étiquette : veilée

Chầu Thánh Thể – Mùa Chay 2015 [Hình]

Chầu Thánh Thể – Mùa Chay 2015 [Hình]

Mùa Chay là nhân dịp để sửa đổi tâm hồn. Qua một giờ chầu, do các em Nghĩa Sĩ phụ trách, các em đã đến viếng Thánh Thể, và chuẩn bị tâm hồn mình để bước theo Chúa trên đường đi đến Phục Sinh.