Trại Phục Sinh 2020 – hủy bỏ

Trại Phục Sinh 2020 – hủy bỏ

Sau những công bố của chính phủ Pháp liên quan đến nguy cơ dịch bệnh COVID-19, và buộc công dân cố thủ trong nhà,
Cha Tuyên Uý và Ban Điều Hành Đoàn Kitô Vua đă theo lời chính phủ Pháp,
sẽ không tổ chức Sa Mạc Phục Sinh năm nay.

Xin mọi người tiếp tục câu nguyện cho dịch bệnh chấm dứt.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *