Archives de
Auteur/autrice : Nguyễn Quang Vũ

TRẠI ĐỘI TRƯỞNG / ĐỘI PHÓ 2014

TRẠI ĐỘI TRƯỞNG / ĐỘI PHÓ 2014

Các em được gọi làm Đội Trưởng và Đội Phó đã được nhận khăn vào ngày Lễ Quan Thầy Đoàn vào ngày thứ bảy ngày 22 tháng 11, nhưng trước đó các em đã được huấn luyện trong 3 ngày trại huấn luyện Đội Trưởng / Đội Phó.