TRẠI ĐỘI TRƯỞNG / ĐỘI PHÓ 2014

TRẠI ĐỘI TRƯỞNG / ĐỘI PHÓ 2014

Các em được gọi làm Đội Trưởng và Đội Phó đã được nhận khăn vào ngày Lễ Quan Thầy Đoàn vào ngày thứ bảy ngày 22 tháng 11, nhưng trước đó các em đã được huấn luyện trong 3 ngày trại huấn luyện Đội Trưởng / Đội Phó.

20141025 150826

 

Đoàn cám ơn chú Huy đã đến chụp hình làm kỷ niệm cho chúng con trong 3 ngày trại này. Hình có thể xem ở đây :
Và sau trại, các anh chị Huynh Trưởng cũng làm ra một phim về những cảm xúc của mấy em Thiếu Nhi trong trại (cám ơn Anh Hào đã đạo diễn phim).

Les commentaires sont clos.