Archives de
Étiquette : Jambville

[Vidéo] Frat 2015 Jambville

[Vidéo] Frat 2015 Jambville

Các Em Thiếu Nhi và Nghĩa Sĩ đi hành hương ở Frat tại Jambville vào dịp Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cảm ơn các Anh Chị Huynh trưởng đã bỏ thời giờ để giúp các Em. Les jeunes du MEJ Vietnamien ont participé au Frat 2015 à Jambville pendant le we ek-end de Pentecôte. Merci au responsable, animateurs, à la mairie d’avoir accompagné les jeunes durant ce pèlerinage.

Sa Mạc Phục Sinh 2015

Sa Mạc Phục Sinh 2015

Kính thưa quý phụ huynh, Với sự đồng ý của Cha Tuyến uý, Đoàn Kitô Vua xin thông báo cùng quý phụ huynh, Sa Mạc Phục Sinh 2015 sẽ được tổ chức tại JAMBVILLE cho các em trong Đoàn (từ 8 tuổi trở lên). Sau đây là những chi tiết cần biết : Chers parents, Avec l’accord du père aumônier, la troupe Christ-Roi vous informe que le camp de Pâques 2015 se déroulera à Jambville, et sont invités à y…

Lire la suite Lire la suite

Frat de Jambville 2015

Frat de Jambville 2015

Kính thưa quý phụ huynh, Với sự đồng ý của Cha Tuyên uý, Đoàn Kitô Vua xin thông báo cùng quý phụ huynh, Frat 2015 sẽ được tổ chức tại JAMBVILLE, từ tối thứ sáu 22/05/2015 đến tối thứ hai 25/05/2015 cho các em học lớp 8 và lớp 9 (13-14 tuổi). Sau đây là những chi tiết cần biết : Chers parents, Avec l’accord du père aumônier, la troupe Christ-Roi vous informe que le Frat 2015 se déroulera à…

Lire la suite Lire la suite