Archives de
Étiquette : Nghĩa Sĩ

Nhập Học : chia sẻ của một lớp em Nghĩa Sĩ

Nhập Học : chia sẻ của một lớp em Nghĩa Sĩ

Nhập học là ngày đầu tiên học sinh trở lại trường. Cho những em nhỏ là ngày rất vui và sợ. Cho những em lớn, là một ngày bình thường và một chút buồn. Mỗi lần nhập học vui lắm tại vì mình gặp lại các bạn của mình mà mình không có thấy trong vòng hai tháng qua, cho nên mình có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Là ngày mình thích nhất, tại vì mình làm quen…

Lire la suite Lire la suite