Nhập Học : chia sẻ của một lớp em Nghĩa Sĩ

Nhập Học : chia sẻ của một lớp em Nghĩa Sĩ

Nhập học là ngày đầu tiên học sinh trở lại trường. Cho những em nhỏ là ngày rất vui và sợ. Cho những em lớn, là một ngày bình thường và một chút buồn. Mỗi lần nhập học vui lắm tại vì mình gặp lại các bạn của mình mà mình không có thấy trong vòng hai tháng qua, cho nên mình có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Là ngày mình thích nhất, tại vì mình làm quen với bạn bè mới.

Sau đó các em gặp ông thầy, ông đó nói về năm nay. Các em không muốn học nhiều, sợ sẽ mệt mỏi…Nhưng các em sẽ học đàng hoàng cho ba mẹ vui ! Cũng là một cơ hội cho mỗi người thay đổi những tật xấu để sắp xếp lại cuộc sống và hy vọng sẽ có một năm mới tốt đẹp.

Một lớp em Nghĩa Sĩ

Solesmes 08-2014 054

Les commentaires sont clos.