Browsed by
Author: Nguyễn Bảo Duy

Sa Mạc Phục Sinh 2018 – Thông tin và phiếu ghi danh

Sa Mạc Phục Sinh 2018 – Thông tin và phiếu ghi danh

Kính thưa quý phụ huynh,   Với sự đồng ý của Cha Tuyến uý, Đoàn Kitô Vua xin thông báo cùng quý phụ huynh, Sa Mạc Phục Sinh 2018 sẽ được tổ chức tại Centre national de formation des Scouts et Guides de France tại Jambville (78)  cho các em trong Đoàn (từ 8 tuổi trở lên).