[HÌNH] Lễ Sai Đi Giáo Lý viên

[HÌNH] Lễ Sai Đi Giáo Lý viên

Chúc mừng quý Giáo Lý Viên đã tuyên hứa trước cộng đoàn Gia Đình Thánh Thể để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ mới !

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho quý Giáo Lý Viên nhiều sức khỏe, nghị lực, lòng nhiệt huyết, tận tụy để luôn trung thành tuân giữ và sẵn sàng hy sinh, dấn thân cách quảng đại phục vụ cho Tin mừng.

[HÌNH] Lễ Sai Đi Giáo Lý viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *