Browsed by
Tag: Frat

Frat de Lourdes 2016

Frat de Lourdes 2016

[Lire en français] Kính thưa quý phụ huynh, Với sự đồng ý của Cha Tuyên uý, Đoàn Kitô Vua xin thông báo quý phụ huynh, Frat 2016 sẽ được tổ chức tại LOURDES, từ ngày Chúa nhật 24/04/2016 đến ngày thứ sáu 29/04/2016 cho các em trong ngành Nghĩa Sĩ (từ 15 tuổi trở lên). Sau đây là những chi tiết cần biết : Địa điểm : Khách sạn  (chưa biết khách sạn nào) Ngày đi : Lên xe lửa…

Read More Read More

[Vidéo] Frat 2015 Jambville

[Vidéo] Frat 2015 Jambville

Các Em Thiếu Nhi và Nghĩa Sĩ đi hành hương ở Frat tại Jambville vào dịp Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cảm ơn các Anh Chị Huynh trưởng đã bỏ thời giờ để giúp các Em. Les jeunes du MEJ Vietnamien ont participé au Frat 2015 à Jambville pendant le we ek-end de Pentecôte. Merci au responsable, animateurs, à la mairie d’avoir accompagné les jeunes durant ce pèlerinage.

Bouchons [Frat 2015]

Bouchons [Frat 2015]

Mến Chào các Phụ Huynh và các em, tuần này các gia đình có thể mang những nắp chai bằng nhựa cho Ban Điều Hành sẽ được mang tới Frat. Chers parents et chers enfants, vous pouvez commencer à ramener les bouchons en plastique que  vous avez gardé pour le Frat.