Thông tin đoàn tháng 11 và 12 + Tết Thiếu Nhi

Thông tin đoàn tháng 11 và 12 + Tết Thiếu Nhi

1. Lễ quan thầy đoàn Kitô Vua : TB 20.11.2021

– Đại diện ban Phụ Huynh (chú Đệ), xin quý Phụ Huynh, mang theo vài món ăn mặn, bánh ngọt, nước ngọt để chúng ta mừng lễ quan thầy của đoàn

2. Giáng Sinh Thiếu Nhi : TB 18.12.2021  

– Các ngành trưởng / ngành phó đã phát cho các Em những phiếu ghi danh để mua vé cho quà Giáng Sinh (8€/em). 

– Từ tuần này (20-11-2021) đến ngày TB 11-12-2021 chúng con sẽ bán vé, xin quý Phụ Huynh đến gặp ban thường vụ đoàn chúng con (tr. Jean-Michel / tr. Ngọc Châu / tr. Bích Ngọc)

3. Tết Thiếu Nhi – Văn nghệ Tết Nhâm Dần : CN 20.02.2021

– Chúng con cũng đã phát lá thư để tham dự văn nghệ Tết Nhâm Dần (CN 20-02-2022), xin quý Phụ Huynh điền và trả lại cho các ngành trưởng / ngành phó TB này hay trong những tuần sắp tới.

Nothing from 12/07/2024 to 19/07/2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *