Ý cầu nguyện hàng tháng với Đức Giáo hoàng

Ý cầu nguyện hàng tháng với Đức Giáo hoàng

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG – Tháng 11 năm 2020

Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published.