Lễ Quan Thầy Đoàn 22/11/2014

Lễ Quan Thầy Đoàn 22/11/2014

Thứ bảy ngày 22 tháng 11 năm 2014 Đoàn Kitô Vua mừng Lễ Quan Thầy Đoàn. Trong dịp này, các đội trưởng và đội phó trong năm 2014/2015 được nhận khăn quàng ĐT/ĐP.
Sau đó, tất cả mọi người được mời ăn tiệp, nhờ ơn các Phụ Huynh đã nấu cơm ăn ngon !
Mời quý Phụ Huynh và các em xem hình ở đây, nhờ ơn chú Huy đã chụp.

610_0069r

Mời quý vị cùng xem lại phim của Thánh Lễ.

Les commentaires sont clos.