Trại Đội Trưởng / Đội Phó : Điểm hẹn chi tiết

Trại Đội Trưởng / Đội Phó : Điểm hẹn chi tiết

Cho những em được mời đi tham dự trại huấn luyện đội trưởng / đội phó :

Ngày đi : Tối thứ sáu 24 tháng 10 lúc 19g00 tại RER Bibliothèque François Mitterand, sortie 2 (ligne C)

entrée métro BnF

Ngày về : Chiều Chúa Nhật 26 tháng 10 lúc 17h30 tại RER Bibliothèque François Mitterand, sortie 2 (ligne C)

Cách đi tới điểm hẹn :

Đối diện với tiệm Decathlon, tìm kiếm lối vào métro/RER nới có bảng tiệm Camaïeu và Darty, đi xuống thang cuốn 2 tầng, thì nơi hẹn là ngay đó.

Nếu tới bằng métro/RER, tìm sortie 2 : Avenue de France / Bibliothèque nationale de France là sẽ tới nơi hẹn.

Google Street View :

Google Maps :

Điểm hẹn chi tiết :

41176959

Les commentaires sont clos.