Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam 2014 – Giáo Xứ Việt Nam Paris

Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam 2014 – Giáo Xứ Việt Nam Paris

Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam 2014 – 16 tháng 11 năm 2014 – Giáo Xứ Việt Nam Paris

20141116 161338

Bấm vào đây để xem hình : http://giaoxuvnparis.free.fr/20141116/

Nhiếp Ảnh Gia : chú Nguyễn Ngọc Huy

Les commentaires sont clos.