Văn Nghệ Tết Ất Mùi 2015

Văn Nghệ Tết Ất Mùi 2015

610_2724

Để tổ chức văn nghể Tết Ất Mùi 2015 một cách tốt đẹp, và để tránh việc vắng mặt của các em mà muốn tham gia trong văn nghệ (vắng mặt trong những ngày thứ bảy dợt văn nghệ, hay vào ngày văn nghệ), xin các Phụ Huynh điền phiếu và trả lời trước ngày 29/11, nếu không con mình sẽ không được tham gia văn nghệ Tết.

pdfVan-nghe-Tet-At-Mui-2014.pdf

 

Les commentaires sont clos.