Quà Giáng Sinh

Quà Giáng Sinh

Như trưởng Sylvie đã báo sau thánh lễ hai tuần trước, năm nay để mừng Giáng Sinh Thiếu Nhi, và để cho các em được một món quà “công bằng” và hợp với lứa tuổi, các anh chị Huynh Trưởng sẽ lo về phần mua quà cho các em. Để giúp mua quà cho các em, Đoàn Kitô Vua xin quý Phụ Huynh đóng góp 5 euros cho mỗi đứa con muốn được nhận quà.

sapin_noel_filtre_1

 

Nên vậy, Ban Điều Hành đã bắt đầu bán vé quà Giáng Sinh, giá vé là 5 euros (1 vé = cho 1 em), và sẽ bán tới ngày 06 tháng 12, có nghĩa là còn 3 thứ bảy để cho quý Phụ Huynh có thể mua vé cho con mình (thứ bảy 22/11, 29/11, và 6/12). Xin quý Phụ Huynh mua càng sớm càng tốt.

Vào ngày Lễ Giáng Sinh Thiếu Nhi ngày 20 tháng 12, các em mà có vé phải nộp lại cho anh chị Huynh Trưởng, em nào mà không có đưa lại thì sẽ không nhận được món quà mà các trưởng sẽ mua.

Đây là mẫu đơn qúy Phụ Huynh có thể điền và nộp cho Ban Điều Hành.

pdfGiang-Sinh-2014.pdf

Les commentaires sont clos.