Thiếu Nhi mừng Tết Trung Thu

Thiếu Nhi mừng Tết Trung Thu

Đoàn Kitô Vua sẽ mừng Tết Trung Thu vào ngày 21/09/2013. Thánh lễ bắt đầu lúc 17 giờ. Sau thánh lễ, sẽ có phần rước lồng đèn và chia bánh kẹo cho các em Thiếu Nhi. Quý Phụ Huynh sẽ được thưởng thức bánh trung thu và chung vui với các em. Các em đừng quên vé cuả mình.

IMG_5408 (Copier)

Phụ Huynh có thể mua vé cho con mình để được một phần bánh kẹo (nếu các em chưa có). Để mua vé xin gặp Ban Điều Hành sau thánh lễ ngày 21 tháng 9.

Comments are closed.