Tuto Sa mạc 1 : Chuẩn Bị Đồ Đạc

Tuto Sa mạc 1 : Chuẩn Bị Đồ Đạc

Để tham dự trại huấn luyện Đội Trưởng/Đội Phó, các em phải chú ý khi chuẩn bị hành lý vật dụng cá nhân.

Điều đó cũng áp dụng cho tất cả các anh chị Huynh Trưởng ! Vì vậy, anh Minh Thể và chị Bích Ngọc trình bày cho các em những đồ dùng cần thiết phải có tại trại.

Chúc các em một tuần an bình với sự chuẩn bị cho trại, và hẹn các em sáng thứ sáu cho một buổi trại không thể quên được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.