#SMPS2017 – Trò chơi mạnh Pokémon INTRO

#SMPS2017 – Trò chơi mạnh Pokémon INTRO

Xin mời mọi người xem phim intro của trò chơi mạnh chủ đề Pokémon !

Để sống lại những ngày Sa Mạc Phục Sinh 2017 : Bạn hãy thăm quan tài khoản Instagram và Facebook của đoàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *